The Perfect Mother

The Perfect Mother

เรื่องย่อ
เมื่อเชื่อมั่นในความไร้เดียงสาของลูกสาวในคดีฆาตกรรม ไม่นานแม่ผู้อุทิศตนก็ได้ค้นพบความจริงที่ทำให้ไม่สงบในขณะที่เส้นแบ่งระหว่างเหยื่อและผู้กระทำความผิดเริ่มคลุมเครือ
ความคิดเห็น
ช่องแสดงความคิดเห็นมีไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น ล็อคอิน, สมัคร